БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

                                                                  МОДУЛЬ 1.

Тема1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ
1С Становлення і розвиток бюджетної системи України
Семінарське заняття №1
Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 Бюджетна класифікація та її призначення. Складові частини бюджетної класифікації. Класифікація доходів, видатків і кредитування, фінансування, боргу.
Семінарське заняття № 2
Тема 3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
3С Ознайомлення із Наказом МФУ «Про бюджетну класифікацію»
Практичне заняття №1
Практичне заняття №2
Тема 4. СКЛАД І СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
4С Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку; на соціальний захист населення і соціальну сферу; на оборону і управління.
5С Розпорядники бюджетних коштів.
Практичне заняття №3
Тема 5. ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
6С Опрацювання Бюджетного кодексу України.

7С Види цінних паперів з державних позик: облігації, казначейські зобов'язання (векселі).
Семінарське заняття № 3
Тема 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
8С Економічні та соціальні наслідки державного боргу.
9С Політика реструктуризації державного боргу. Платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу. Державні гарантії.
Семінарське заняття №4

МОДУЛЬ 2.
Тема 7. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
10С Місцеві бюджети як ланка бюджетної системи. Економічна сутність місцевих бюджетів, їхні функції.
Практичне заняття № 4
Семінарське заняття № 5
Тема 8. БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
11С Місцеве самоврядування зарубіжних країн. 
Тема 9. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ 
12С Опрацювання Закону України «Про міжбюджетні відносини іх районним бюджетом та бюджетами територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об»єднань» 
Семінарське заняття № 7
Практичне заняття № 5
Тема 10. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
13С Опрацювання Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування
Семінарське заняття № 8
14С Тема 11. КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Тема 12. БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
15С Бюджетний облік. Поняття бюджетного обліку. Складові системи бюджетного обліку. Функції та завдання бюджетного обліку. Місце бюджетного обліку в системі управління державними фінансами. Нормативно-правове забезпечення бюджетного обліку.